Lapinlumon Beaivvas

[:en]elsa

Opdrätter/Breeder: Kennel Lapinlumon
Ejer/Owner: Kennel Lapinlumon & Kennel Caleebra, Australia
Födt/Born: 04.12.2014
Kön/sex: täve/female
Pompes: Normal/clear

DK UCH NO UCH SE UCH SE V-13 C.I.B.
Ukkonen Av Vintervidda A
DK UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-10 NORD V-11 SE UCH
Dagolas Qultapoju A
C.I.B EUW-10 FI UCH JWW-09 LU CH SL CH
Aegirsson Duncan Mac Leod B
FI UCH
Dagolas Haltiatar A
Lumiturpa Tytön Tyllerö A Lumiturpa Lapinrössö C
Lumiturpa Hauska AB
DK V-12 SE UCH
Lapinlumon Xaana BC
DK UCH DK V-11 SE UCH SE V-09 C.I.B. FINCH NORDCH
Lapinlumon Elämänilo AB
C.I.B NORD UCH NORD V-09 WW-11 WW-13
Lecibsin Macce C
DK UCH SE UCH
Lapinlumon Miamaia C
C.I.B DK UCH LU CH NORD V-04 SE V-12
Orso-Farm Ämmi B
Orso-Farm Caamos BC
Orso-Farm Nukkavieru B

[:sv]elsa

Opdrätter/Breeder: Kennel Lapinlumon
Ejer/Owner: Kennel Lapinlumon & Kennel Caleebra, Australia
Födt/Born: 04.12.2014
Kön/sex: täve/female
Pompes: Normal/clear

DK UCH NO UCH SE UCH SE V-13 C.I.B.
Ukkonen Av Vintervidda A
DK UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-10 NORD V-11 SE UCH
Dagolas Qultapoju A
C.I.B EUW-10 FI UCH JWW-09 LU CH SL CH
Aegirsson Duncan Mac Leod B
FI UCH
Dagolas Haltiatar A
Lumiturpa Tytön Tyllerö A Lumiturpa Lapinrössö C
Lumiturpa Hauska AB
DK V-12 SE UCH
Lapinlumon Xaana BC
DK UCH DK V-11 SE UCH SE V-09 C.I.B. FINCH NORDCH
Lapinlumon Elämänilo AB
C.I.B NORD UCH NORD V-09 WW-11 WW-13
Lecibsin Macce C
DK UCH SE UCH
Lapinlumon Miamaia C
C.I.B DK UCH LU CH NORD V-04 SE V-12
Orso-Farm Ämmi B
Orso-Farm Caamos BC
Orso-Farm Nukkavieru B

 

 [:da]elsa

Opdrätter/Breeder: Kennel Lapinlumon
Ejer/Owner: Kennel Lapinlumon & Kennel Caleebra, Australia
Födt/Born: 04.12.2014
Kön/sex: täve/female
Pompes: Normal/clear

DK UCH NO UCH SE UCH SE V-13 C.I.B.
Ukkonen Av Vintervidda A
DK UCH NO UCH NO V-11 NORD JV-10 NORD V-11 SE UCH
Dagolas Qultapoju A
C.I.B EUW-10 FI UCH JWW-09 LU CH SL CH
Aegirsson Duncan Mac Leod B
FI UCH
Dagolas Haltiatar A
Lumiturpa Tytön Tyllerö A Lumiturpa Lapinrössö C
Lumiturpa Hauska AB
DK V-12 SE UCH
Lapinlumon Xaana BC
DK UCH DK V-11 SE UCH SE V-09 C.I.B. FINCH NORDCH
Lapinlumon Elämänilo AB
C.I.B NORD UCH NORD V-09 WW-11 WW-13
Lecibsin Macce C
DK UCH SE UCH
Lapinlumon Miamaia C
C.I.B DK UCH LU CH NORD V-04 SE V-12
Orso-Farm Ämmi B
Orso-Farm Caamos BC
Orso-Farm Nukkavieru B

 

 [:]